1. Купити - Книжки - Косметология. Клиническое руководство
  Ольга Буриліна
   
  ГЭОТАР-Медиа, Російська, 2016, Тверда
  Керівництво містить основну інформацію, необхідну лікарю-косметологу. У ньому представлена косметологія як розділ клінічної медицини, визначені її цілі і завдання, права та обов'язки лікаря-косметолога, медичної сестри з косметології, відображені правові документи, структура звернення пацієнтів. У книзі наведені найбільш поширені методи профілактики і лікування пацієнтів із захворюваннями шкіри і її придатків, шкірними проявами при патології внутрішніх органів і систем; способи корекції вроджених і набутих змін тканин різного ступеня тяжкості,... Далі
  2 938 грн
  Є в наявності
 2. Купити - Книжки - Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги
   
  Медицина, Українська, 2017, Тверда
  У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх походження, причини виникнення та медико-санітарні наслідки при них. Описано загальні принципи надання медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях, організації лікувально-евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми виконання практичних навичок.Розкрито питання організації санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення, проведення його захисту в умовах надзвичайних ситуацій; механізм передачі інформації по вертикалі з місця виникнення надзвичайних... Далі
  307 грн
  Є в наявності
 3. Купити - Книжки - Судова медицина. Медичне законодавство у 2-х книгах. Книга 1: Судова медицина
  Борис Михайличенко
   
  Медицина, Українська, 2018, Тверда
  У підручнику стисло викладено історію розвитку судової медицини в Україні та відповідних кафедр (курсів) вищих медичних навчальних закладів, а також напрями їх наукової діяльності. Висвітлено питання організаційно-процесуальних засад судово-медичної експертизи. На основі сучасних наукових досягнень детально розглянуто питання судово-медичної танатології, діагностики різних ушкоджень та розладу здоров’я внаслідок дії на організм людини факторів зовнішнього середовища. Уперше представлені дані стосовно ушкоджень, заподіяних лазерним... Далі
  367 грн
  Є в наявності
 4. Купити - Книжки - Медична і соціальна реабілітація
  Володимир Самойленко
   
  Медицина, Українська, 2018, Тверда
  У підручнику викладено матеріал з основ реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, масажу та медико-соціальної реабілітації при різних видах патології дорослих і дітей, описано сучасні орієнтовні комплекси відновного лікування пацієнтів з різними нозологіями згідно з програмою «Медична і соціальна реабілітація». Детально описано прийоми масажу та лікувальної фізкультури, що сприяють ефективному лікуванню та реабілітації хворих з різними патологічними станами в клініці внутрішніх хвороб. Особливу увагу приділено психологічній,... Далі
  227 грн
  Є в наявності
 5. Купити - Книжки - Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія
  Андрій Ілько
    1 рецензій
  Медицина, Українська, 2018, Тверда
  Теоретичний матеріал викладено згідно з навчальною програмою. Навчальний посібник допоможе студентам закласти основи вивчення етіології, патогенезу, клінічної картини та лікування невідкладних станів. У посібнику на сучасному рівні розглянуто питання анестезіології, охорони праці і техніки безпеки в галузі анестезіології і реаніматології, необхідності нормалізації водно-електролітного, кислотно-основного стану, застосування препаратів крові та гемокоректорів. Для студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії, інститутів... Далі
  143 грн
  Є в наявності
 6. Купити - Книжки - Невідкладні стани в педіатрії
   
  Медицина, Українська, 2017, Тверда
  Навчальний посібник складено відповідно до нової навчальної програми “Невідкладні стани в педіатрії”. У ньому висвітлено основні клінічні прояви патології дихальної, серцево-судинної систем, гострих алергійних реакцій, коматозних станів, гіпертермічного і судомного синдромів, харчових токсикоінфекцій та отруєнь, особливості надання невідкладної медичної невідкладної допомоги дітям в умовах фельдшерсько-акушерського пункту та первинної медико-санітарної допомоги на догоспітальному етапі.Подано алгоритми дій з надання невідкладної допомоги дітям,... Далі
  108 грн
  Немає в наявності
  Повідомити про наявність
 7. Купити - Книжки - Сердечная недостаточность. Краткий справочник
  Даріуш Корчик
   
  Практическая медицина, Російська, 2016, Тверда
  В книге в легкой для восприятия форме представлена информация о сердечной недостаточности. В первой части приведены новые определения данной патологии (при разных типах сердечной недостаточности используются разные виды лечения), затем описаны механизмы развития, клинические стадии и причины заболевания, а также диагностика и лечение сопутствующих заболеваний.  В разделе о лечении особое внимание уделено образованию пациентов и здоровому образу жизни, а также даны современные рекомендации по медикаментозной терапии, использованию... Далі
  456 грн
  Є в наявності
 8. Купити - Книжки - Психіатрія і наркологія
  Ігор Погорєлов
   
  Медицина, Українська, 2018, Тверда
  На рівні сучасного розвитку наукових уявлень про психіатрію і наркологію у підручнику викладено матеріал цих дисциплін відповідно до навчальної програми. Значну увагу приділено питанням професійної діяльності фельдшера в роботі з пацієнтами психіатричного і наркологічного профілю, усебічно проаналізовано його цілі, завдання та професійні навички. Викладено сучасні уявлення про психіатричні та наркологічні хвороби, а також психопатологічні феномени, симптоми і синдроми, що їх спостерігають при різних психічних розладах. Визначено роль, місце та... Далі
  177 грн
  Є в наявності
 9. Купити - Книжки - Оперативная ортопедия по Кемпбеллу
  Джеймс Біті
   
  ГЭОТАР-Медиа, Російська, 2016, Тверда
  Посібник "Оперативна ортопедія за Кемпбеллом" створено провідними світовими травматологами і ортопедами, які мають великий практичний досвід. У книзі наведено 100 найпоширеніших методик і схем оперативного лікування пошкоджень і захворювань опорно-рухового апарату. Дуже докладно описано різні хірургічні прийоми і доступи до суглобів. Велику увагу приділено питанням ендопротезування практично всіх великих суглобів, а також методам фіксації імплантатів. Включено розділи з остеосинтезу, спортивної травми і реабілітації, де детально... Далі
  2 468 грн
  Є в наявності
 10. Купити - Книжки - Загальна епідеміологія
  Н. Виноград
   
  Медицина, Українська, 2017, Тверда
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми “Епідеміологія” з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Стисло викладено основи загальної епідеміології та підходи щодо запобігання виникненню епідемічних ускладнень, захисту населення і території від поширення інфекційних хвороб.Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації і лікарів-інтернів.... Далі
  122 грн
  Є в наявності